Hotline: 0942 150 170
Tranh cạo Hàn Quốc - A5 - Loại tốt

Tranh cạo Hàn Quốc - A5 - Loại tốt

  • 5 vermini ( kích cỡ A5 ) - postcard, mỗi ver sẽ có 4 hình đi kèm:
  • Ver 1: Tower Bridge, Nhà hát Opera Sydney, Tháp nghiêng Pisa, Statue of Liberty
  • Ver 2: Himeji Castle, Parthenon, Giraldo Quảng trường, Eiffel
  • Ver 3: Taj Mahal, Guilin hai con sông, Big Ben
  • Ver 4: Hàn quốc
  • Ver 5: Pháo hoa
150.000đ 250.000đ
Bảng giá theo số lượng:
  • 150.000đ - SL 1 - 19
  • 80đ - SL 20 - 999
Tranh cạo Hàn Quốc - A5 - Postcard Ver.1 - Loại tốt
Hàng có sẵn: 2
190.000đ
150.000đ
Tranh cạo Hàn Quốc - A5 - Postcard Ver.2 - Loại tốt
Hàng có sẵn: 16
190.000đ
150.000đ
Tranh cạo Hàn Quốc - A5 - Postcard Ver.3 - Loại tốt
Hàng có sẵn: 35
190.000đ
150.000đ
Tranh cạo Hàn Quốc - A5 - Postcard Ver.4 - Loại tốt
Hàng có sẵn: 8
190.000đ
150.000đ
Tranh cạo Hàn Quốc - A5 - Postcard Ver.5 - Loại tốt
Hàng có sẵn: 5
190.000đ
150.000đ

POSTCARD VERSION MINI

 

                                                   

 

VER.1 - PHONG CẢNH

 


 

VER.2  - POSTCARD

 


 

VER.3 - POSTCARD 

 


 

VER.4 - POSTCARD SEOUL KOREA

 

 

VER.5 - POSTCARD PHÁO HOA

 

                                 

Sản phẩm khác

topcombo - Mua sỉ nhanh nhất